Kontaktujte nás

V roce 2013 se zvyšují sazby stravného, snižuje náhrada za používání vozidel a zvyšuje průměrná cena pohonných hmot

Změna sazeb stravného pro tuzemské pracovní cesty

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty stanovuje § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce. Uvádí se dvakrát, protože paragraf 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a paragraf 176 pro zaměstnance ve státní správě.
Zásadní rozdíl je také v tom, že zákoník práce první skupině přesně určuje maximální hodnotu stravného za každý kalendářní den, ve státní správě se naopak každoročně stanoví vnitřním předpisem výše stravného v rozpětí daném zákoníkem práce.

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře by rovněž mohl na stravném vyplatit více. Ovšem stravné vyplacené nad rámec náhrad uvedených v zákoníku práce nebude daňově uznatelným výdajem. Podle § 24 zákona o daních z příjmů je daňově uznatelné pouze za podmínky, že tento nadlimit bude na straně zaměstnance součástí jeho mzdy a to včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění.

Vývoj cen jídel a nealkoholických nápojů ve srovnání s rokem předchozím zaznamenal nárůst, jehož důsledkem dochází ke zvýšení stravného v jednotlivých časových pásmech v roce 2013 o 2 až 7 Kč.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

 • 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce (státní sféra) ve výši:

 • 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. To je důležité zejména při krácení stravného, jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě zaměstnanci přísluší krácené stravné podle paragrafu 163 odst. 2. Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se ovšem vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Náhrada za používání vlastních motorových vozidel klesá o deset haléřů, jelikož podle ministerstva práce a sociálních věcí zaznamenal vývoj cen spojených s pořízením a provozem motorových vozidel proti předchozímu roku mírný pokles. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč
 • osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč

Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu podle § 189 zákoníku práce zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru.
Průměrná cena za 1 litr pohonných hmot

Oproti předchozím letům z vyhlášky zmizela cena 91 oktanového benzinu. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

 • 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
 • 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
 • 36,50 Kč u motorové nafty

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář