Kontaktujte nás

Vláda schválila vznik třetí sazby DPH

Jednou z největších novinek, které vejdou v platnost od ledna 2015, je i vznik třetí, snížené sazby daně z přidané hodnoty.

Tato nová snížená 10% daň se vztahuje na knihy (ovšem ne v případě, že více než 50% obsahu tvoří reklama), léky (včetně radiofarmak, očkovacích látek, chemických antikoncepčních přípravků na hormonální bázi a veterinárních léčiv) a kojeneckou výživu. Tato sazba DPH se tak přidá k základní 21% a snížené 15% sazbě.

Vláda zavedením třetí sazby DPH sleduje snížení cen pro koncové spotřebitele a podpoření rodin s malými dětmi, na druhou stranu však tato změna přinese státu i obchodníkům větší náklady spojené s dodatečnou administrativou.

Zavedením třetí sazby DPH se Česká republika přidala k dalším patnácti zemím Evropské unie, které mají druhou sníženou sazbu DPH.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář