Kontaktujte nás

Vstup Chorvatska do EU

Chorvatsko se stalo novým členským státem Evropské unie dnem 1.7.2013. Podívejme se na důsledky, které z toho vyplývají v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.

Zdravotní pojištění

Při přechodném pobytu v Chorvatsku budou mít pojištěnci nově nárok na nezbytnou péči odpovídající plánované délce pobytu, a to při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího evropský průkaz. V tomto případě musí jít o péči poskytovanou ve smluvních zdravotnických zařízeních. Ke změně dochází i v případě, že čeští turisté potřebují čerpat nezbytnou péči spojenou s chronickými onemocněními, jako je například dialýza, kyslíková terapie, chemoterapie apod. Nově už nebude nutné žádat o předchozí souhlas zdravotní pojišťovnu a tuto péči lze čerpat na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění. Stále je ale nutné dohodnout si předem termín v chorvatském zdravotnickém zařízení, a to z důvodu volné kapacity.

 Sociální pojištění

Vstupem Chorvatska do EU dochází k rozšíření aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a jeho prováděcího nařízení č. 987/2009 na území Chorvatska a na chorvatské občany. Od 1. 7. 2013 je Chorvatsko rovněž povinno aplikovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti. Česká republika má od r. 1999 s Chorvatskem uzavřenu bilaterální smlouvu mezi Českou republikou o sociálním zabezpečení. Tato smlouva ke dni 1. 7. 2013 sice svoji platnost neztrácí, ale nebude aplikována v případech souběhu s koordinačními nařízeními.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář