Kontaktujte nás

Zaměstnání na dohodu o provedení práce

Dohoda o provedení práce je jeden ze způsobů pracovněprávního vztahu. Roční limit pro objem práce nesmí překročit 300 hodin.

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně, jedno vyhotovení získá zaměstnanec, druhé se předá do mzdové účtárny. Úprava zákoníku práce se vztahuje na dohodu o provedení práce stejně jako na výkon v pracovním poměru (vyjma možnosti převedení na jinou práci a přeložení, odstupného, dovolené, překážek v práci na straně zaměstnance, a cestovních náhrad, které se musí výslovně dohodnout v této písemné dohodě).

Pokud překročí měsíční odměna 10 000 Kč, bude podléhat pojistnému na sociální zabezpečení i pojistnému na zdravotní pojištění. Základ daně pro výpočet daně z příjmů (superhrubá mzda) se zvyšuje o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem o 34%.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář