Kontaktujte nás

Změny u daňových dokladů od roku 2013

Návrh zákona o DPH, který má tento týden projednat Senát, obsahuje celou řadu novinek pro daňové doklady a jejich vystavování.

Ruší se například povinnost doplňovat údaje na daňové doklady, v odůvodněných případech není potřeba uvádět DIČ na daňovém dokladu. Kromě ostatních systematických změn typu požadavku na věrohodnost původu daňového dokladu a neporušenost jeho obsahu, návrh novely zákona o DPH uvádí i další novinky týkající se daňových dokladů. Vybíráme některé z nich:

  • Zákon již nehovoří o běžném daňovém dokladu.
  • Na daňové doklady z jiných členských států či ze třetích zemí již nemají být doplňovány žádné údaje. Ty mají být uvedeny v evidenci pro daňové účely.
  • Pokud je příjemce plnění zmocněn k vystavení daňového dokladu, je na něm uvedeno „vystaveno zákazníkem“.
  • Pokud je příjemce plnění povinen přiznat daň, je na daňovém dokladu uvedeno „daň odvede zákazník“.
  • Daňový doklad nemusí obsahovat DIČ příjemce, pokud příjemci nebylo přiděleno. Dále nemusí uvádět rozsah plnění, popřípadě další údaje týkající se rozsahu plnění, pokud jde o daňový doklad na přijatou platbu. U plnění s přenosem povinnosti přiznat daň na příjemce nebo u osvobozených plnění není potřeba uvádět sazbu daně a výši daně.
  • Zjednodušený daňový doklad na plnění do 10 000 Kč lze vystavit při jakékoliv formě úhrady, nejenom při platbě v hotovosti.
  • Zjednodušený daňový doklad lze nově vystavit na zboží podléhající spotřební dani z lihu.

Zásadní změny v zákoně o DPH od příštího roku se týkají daňových dokladů, dále se zavádí pojem „osoba neusazená v tuzemsku“ nebo „nespolehlivý plátce“. Chcete-li se dozvědět více, nahlédněte sem.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář