Kontaktujte nás

ZMĚNY V DAŇOVÉM ZVÝHODNĚNÍ A SLEVY NA STUDIUM – změny platné od 1.9.2013

Nová vyhláška o dalším studiu změnila uplatnění slevy na studium

Změna se dotkne řady studentů, kteří nastoupí ke studiu od září 2013. Z důvodu posouzení nároku na daňová zvýhodnění (případně slevy na studium) u absolventů a prázdninových brigádníků je důležité určení, zda se jedná nebo nejedná o soustavnou přípravu. Řídíme se zákonem o státní sociální podpoře § 11 až 16.

U středoškolského studia se za soustavnou přípravu považuje doba od úspěšného vykonání závěrečné učňovské zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v květnu nebo v červnu do 30. června příslušného roku, přestože by při ní případně dítě vykonávalo výdělečnou činnost. Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole začíná dnem zápisu a končí dnem, kdy ukončilo studium.

Za soustavnou přípravu se dále bere kalendářní měsíc, v němž dítě úspěšně ukončilo studium na vysoké škole a dále kalendářní měsíc následující, za předpokladu, že tento měsíc dítě nevykonává po celý měsíc výdělečnou činnost a nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. V tomto ohledu platí stejné podmínky jako u středoškolského studia. Jestliže dítě zanechá studia, přestává být studentem ode dne ukončení studia.

V souvislosti se zrušením vyhlášky č. 322/2005 Sb. (nová vyhláška č. 28/2012 Sb., která stanovuje uznatelné druhy a formy studia pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění, je účinná od 1. září 2012) již není soustavnou přípravou:

  • studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou dle seznamu, který byl uveden v příloze této vyhlášky (od školního roku 2013/2014)
  • studium uskutečňované v České republice ve vysokoškolských programech zahraničních vysokých škol vzdělávacími institucemi (na základě přechodného opatření se netýká studia zahájeného ve školním roce 2012/2013).

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář