Kontaktujte nás

Změny v koeficientech pro daň z nemovitostí pro rok 2015

Obce každoročně upravují ve svých vyhláškách výši daně pomocí koeficientů, kterou musí zaplatit majitelé nemovitostí. V roce 2015 se však koeficienty nemění s výjimkou Jablonce nad Nisou a okrajové části Plzně. Kvůli změně koeficientu není třeba podávat nové daňové přiznání.

V oblasti daní z nemovitostí nedojde v roce 2015 k žádným výraznějším změnám.

Nejbližší daň z nemovitosti se musí zaplatit do 1. června 2015, pro zemědělce a chovatele ryb platí termín do 31. srpna 2015. Finanční úřad zašle během května poštovní složenku, ze které se poplatníci dozví výši daně. Povinnost zaplatit daň odpadá, pokud je menší než 30 korun, jestliže se ovšem nejedná o spoluvlastnické podíly na pozemcích.

Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu nejpozději do pondělí 2. února 2015 pouze v případě, že došlo ke změnám, které jsou pro vyměření daně rozhodné (například změna rozlohy pozemku apod.). Pokud poplatník nepodá daňové přiznání včas nebo maximálně do pěti dnů po termínu, od šestého dne začínají nabíhat úroky z prodlení ve výši 0,05% stanovené daně, a to za každý den prodlení.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář