Kontaktujte nás

Změny v zákoně o daních z příjmů týkající se osvobození od daně

Od 1. ledna 2015 nabývají účinnosti změny v zákoně o daních z příjmů, které schválila poslanecká sněmovna. Jaké nejvýraznější změny v zákoně se týkají osvobození od daně?

Nově byly mezi příjmy osvobozené od daně zařazeny výpůjčky, výprosy a majetkový prospěch u bezúročných zápůjček. Jsou však stanoveny určité podmínky, které je třeba splnit. Příjmy poplatníka plynoucí ze zmíněných majetkových prospěchů například nesmí ve zdaňovacím období přesáhnout částku 100 000 korun.

Nové ustanovení zavedlo také oznamovací povinnost pro fyzické osoby týkající se osvobozených příjmů. Poplatníci musí oznamovat každý jednotlivý osvobozený příjem, který přesáhne částku 5 milionů korun až do konce lhůty stanovené pro podání daňového přiznání v určitém zdaňovacím období. V případě, že poplatník oznámení nepodá, může mu být uložena pokuta až 15% z neohlášeného příjmu.

Bylo zavedeno i omezení osvobození majetkového prospěchu zaměstnance z bezúročné půjčky do 300 000 korun. Půjčka vyšší než 300 000 korun podlehne zdanění. Výprosy a výpůjčky poskytnuté zaměstnanci nebudou daňově zvýhodněny.

Od daně není osvobozen příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na soukromé životní pojištění, jehož součástí je i investování.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář